zondag 17 april 2011

Ik heb een droom voor Nederland

Martin Luther King Jr. 15 januari 1929 - 4 april 1968


Op 4 april werd in de Hofstad ter nagedachtenis aan M.L.K. de vierde Martin Luther King lezing gehouden met als thema "Beyond the call of duty". Regeringsleiders, bedrijven en individuen zouden verder moeten kijken dan hun eigen belangen.
De lezing werd vooraf gegaan door muziek en een aantal korte interviews over de inspiratie van Martin Luther King. Het muziekstuk (Algues voor harp en hobo van Bernard Andres) raakte mij diep. De harp is een instrument die, in elk geval bij mij, op een diep niveau binnenkomt. En eigenlijk de perfecte opening voor een dergelijke avond, je komt heel dicht bij je gevoel waardoor wat er gezegd wordt ook heel dicht bij je binnen kan komen.
Een impressie van deze bijzondere avond:
http://www.vuconnected.nl/programma-gemist/376/martin-luther-king-jr-lezing-jan-peter-balkenende.html

Na afloop van de lezing ben ik op onze ex-premier Balkenende afgestapt om met hem het concept van de horizontale verbindingspartij te delen. Daarnaast heb ik hem de vraag voorgelegd hoe de maatschappij, het bedrijfsleven en NGO's en de politiek met elkaar voor een positieve toekomst voor Nederland kunnen zorgen. Er volgde een verhandeling over hoe actief het bedrijfsleven verbinding legt met de lokale ondernemers in het buitenland waarbij de naam Philips genoemd werd. Ik onderbrak de heer Balkenende beleefd en bracht hem terug naar de essentie van mijn vraag. Hierop volgde het antwoord: ga mensen mobiliseren en gewoon overgaan tot actie als je iets wil bereiken. Gewoon doen! Dat is mooi, dat is nu precies waar Verbinden 2012 mee bezig is! Geen nieuwe inzichten maar wel de zegen van onze ex-premier.

Een week later na afloop van een Tweet&Greet waarin je een droomvraag kon stellen en je met een droomaanbod die je voor diegene had, geholpen kon worden (sociale waardecreatie), werd ik er bij het naar buiten gaan op gewezen dat premier Rutte op het aangrenzende terras zat. De radartjes in mijn hoofd draaiden gelijk naar stand Kansdenken. Ik stapte op onze premier af en gaf hem een hand. "Ik kom net bij een droombijeenkomst vandaan. Ik heb het plan om een nieuwe, horizontale politieke verbindingspartij op te richten". De heer Rutte antwoordde: "Dan moet je bij hem zijn" en wees op de persoon die naast hem zat. "Hij is hoofd van de RTL 4 nieuwsredactie." Ik gaf aan dat wij het niet via de gewone media gaan doen maar via de social media waarop Rutte lachend antwoordde: "Nou, tot ziens bij de VVD fractie."
Niet alleen de zegen van onze ex-premier maar ook van onze huidige premier!

Voor mij zijn dit niet zomaar twee "toevallige" ontmoetingen maar voelt dit als synchroniciteit. Gebeurtenissen die een bijzondere betekenis hebben en die je het gevoel geven dat je op de goede weg zit. Het zijn tekens die dienen als richtingwijzers en welke leiden naar flow en uiteindelijk tot verwezenlijking van een doel en droom.

Aan de horizon zie ik een prachtige, vuurrode bol van zon. Wat is het mooi om dit beeld als stip aan de horizon voor de toekomst van Nederland te gebruiken.
Droom, durf, denk en doe je met ons mee?

Met dank aan Quincy, mijn zoon en PA for the moment. Na een val ben ik beperkt in mijn doen en laten en hij is mijn grote hulp. Hij heeft het blog voor mij getypt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Copyright 2010