donderdag 1 januari 2015

Vanaf vandaag een verschil maken.

Het verschil maken begint bij jezelf. Net als de wereld veranderen.
Als we naar de wereld om ons heen kijken, lijkt niets meer te zijn zoals het was.

Geschiedenis is een optelsom van onzekerheden. En wij leven in de beste dagen.

In plaats van in rondjes te blijven praten, draaien en doen, is het tijd voor een krachtige dialoog en een alternatief voor de systemen en structuren die niet meer lijken te werken. Of niet meer passen, zo je wilt.
De tijd past zich niet aan, die gaat voort. Dus wij moeten ergens in de tijd de ruimte nemen om onze menselijke kracht zichtbaar te maken. Om lef en leiderschap te tonen.
Dat zit tenslotte in ons als mens.

En welk jaar biedt zich daar nu voor aan? 2015!

Zeg welkom tegen 2015 en verwelkom de Nieuwe Dialoog.
We hebben een stem en we zullen van ons laten horen.
We als in jij, als in ik, als in wij die het verschil durven te maken.
Sterker nog, moeten maken, want zoals het nu gaat, stellen we niet de juiste vragen en geven we niet de antwoorden waar onze tijdgeest om vraagt. Daar maak jij te toch ook zorgen over?

Dus....vanaf vandaag gaan wij het verschil maken.

Welkom 2015, welkom jaar van de positieve verandering!dinsdag 16 juli 2013

Bevrijding door te stralen


Our deepest fear is not that we are inadequate.
Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.
It is our light, not our darkness that most frightens us. 
We ask ourselves, Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous?
Actually, who are you not to be? 
Your playing small does not serve the world. 
There is nothing enlightened about shrinking so that other people won’t feel insecure around you. 
We are all meant to shine, as children do.
We were born to make manifest the glory of God that is within us. 
It’s not just in some of us; it’s in everyone.
And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. 
As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others. 

Marianne Williamson
woensdag 1 mei 2013

Er was eens...de verbindende toespraak van Koning Willem-Alexander

In de geschiedenis vinden we de verankering van de waarden die we delen.
Het tapijt van onze geschiedenis waaraan ook wij vandaag gemeenschappelijk verder weven.
Eenheid èn verscheidenheid. Eigenheid èn aanpassingsvermogen. Besef van de waarde van tradities èn nieuwsgierigheid naar wat de toekomst brengt. Die kenmerken hebben ons in de loop van onze geschiedenis gemaakt tot wie we zijn.
Hoe groot de verscheidenheid ook is, hoe verschillend onze overtuigingen en dromen ook mogen zijn, waar onze wieg ook stond, in het Koninkrijk der Nederlanden mag iedereen zijn stem laten horen en op voet van gelijkwaardigheid méébouwen.
De hoop van ons land schuilt in het samenspel van al die mensen, met hun talenten, klein en groot. 
Vindingrijkheid, ijver en openheid zijn al eeuwenlang onze kracht. Daarmee hebben wij de wereld veel te bieden.

Onze kracht ligt dan ook niet in afzondering, maar in samenwerking.
Verbindingen leggen, verbanden signaleren en uitdragen wat ons, Nederlanders, verenigt, ook in tijden van grote vreugde en bij diep verdriet.
Verder bouwen in het volle vertrouwen dat we samen met opgeheven hoofd de toekomst tegemoet kunnen treden.


Het staatsieportret als symbool van het nieuwe, organische koningschap.Het masculiene en feminiene in balans.

dinsdag 16 april 2013

We leven niet in een tijdperk van veranderingen maar in een verandering van tijdperken

We leven niet in een tijdperk van veranderingen maar in een verandering van tijdperken

Als je die zin op je in laat werken en het besef laat neerdalen als golven waar we op surfen, dan komt er een energie vrij waarop je niet anders kunt dan meebewegen.
Nieuwe rebelsheid begint met de eerste trillingen.

Het begon begin dit jaar met Agenda-2013. Het jaar waar over gesproken wordt als het jaar van de grote verandering. 
Dat we in een transitie zitten, is duidelijk. 
Dat er vibreert en vervloeit ook.
Instabiliteit en kwetsbaarheid, of zoals (te) veel gebruikt, crisis, zorgen ervoor dat er ruimte kan komen voor nieuwe kiemen, TransitieNL, kiemen van het nieuwe Nederland.

Kapitaal brengt het geluk niet, het geluk is het kapitaal. De kapitale kracht van geluk.
We leven in uitdagende tijden met vraagstukken die ons uitdagen. Niets is onoplosbaar. Zou je denken. En toch zijn we niet in staat om armoede de wereld uit te helpen, simpel door anders te verdelen. En dat terwijl we in een wereld van overvloed leven. 
Delen is het nieuwe verbinden.
Delen van kennis is nieuwe macht. Kantelmacht zal veel laten verdwijnen en weer opbouwen. 
Dat is veranderkracht.

Als cadeautjes verpakt in dit blog, een aantal inspirerende en hoopgevende  uitzendingen van Tegenlicht
Net als wij op zoek naar verhalen. En op zoek naar de dwarse denkers en doeners, de friskijkers en kantelaars.
Met elkaar zijn wij de verandering.

"The world as we have created it is a process of our thinking. It cannot be changed without changing our thinking" ~ Albert Einstein

woensdag 7 november 2012

Wij zijn meer dan de optelsom van onze gezamenlijke dromen

Uit de speech van een van de grootste verbinders van deze eeuw, zijn delen te lezen die overstijgend zijn en daarmee universeel. Met elkaar vormen zij een boodschap van compassie, hoop, dromen, ambitie en de noodzaak om samen hard te werken aan een gezamenlijke toekomst in uitdagende tijden.
Laat deze woorden dienen tot de inspiratie die we zoeken, waardoor we nader tot elkaar kunnen komen en met elkaar de bergen en dalen betreden. De paden van ons verleden, heden en toekomst, wijzen ons de weg. De beweging zit in jou.

It moves forward because of you.
It moves forward because you reaffirmed the spirit that has triumphed over war and depression,
the spirit that has lifted this country from the depths of despair to the great heights of hope, the belief that while each of us will pursue our own individual dreams, we are a family, and we rise or fall together as one nation and as one people.
No matter what you do or where you go from here, you will carry the memory of the history we made together. 

Thank you for believing all the way to every hill, to every valley.
And when we go through tough times, when we make big decisions as a country, it necessarily stirs passions, stirs up controversy. These arguments we have are a mark of our liberty, and we can never forget that as we speak, people in distant nations are risking their lives right now just for a chance to argue about the issues that matter.

It's not always a straight line. It's not always a smooth path. By itself, the recognition that we have common hopes and dreams won't end all the gridlock, resolve all our problems or substitute for the painstaking work of building consensus and making the difficult compromises needed to move this country forward.
That common bond is where we must begin.

It has never been about what can be done for us; it's about what can be done by us together.

I'm not talking about blind optimism, the kind of hope that just ignores the enormity of the tasks ahead or the road blocks that stand in our path. I'm not talking about the wishful idealism that allows us to just sit on the sidelines or shirk from a fight. I have always believed that hope is that stubborn thing inside us that insists, despite all the evidence to the contrary, that something better awaits us so long as we have the courage to keep reaching, to keep working, to keep fighting. 

We are greater than the sum of our individual ambitions.

woensdag 10 oktober 2012

I AM - "What's wrong with our world?" en "What can we do about it?"

I AM - Een documentaire over verbinden aan de hand van 2 basisvragen:

"What's wrong with our world?" en "What can we do about it?"

YOU ARE - WE ARE

 .........
Please call me by my true names,
so I can hear all my cries and my laughter at once,
so I can see that my joy and pain are one.

Please call me by my true names,
so I can wake up,
and so the door of my heart
can be left open,
the door of compassion.


Thich Nhat Hanh

De kracht is aan klein. Verbinden is het nieuwe groot.

Dag van de Duurzaamheid, een geweldig en noodzakelijk initiatief.
Nog geen vrouwelijke premier van Nederland maar wel aan de top een vrouw die
De Duurzame 100 aanvoert. Het gaat niet om Marjan Minnesma, het gaat niet om alle duurzame initiatieven.
Maar om het inzicht en besef dat het wezenlijk anders moet.

Er waait vandaag een duurzame positieve wind door ons land, een gevoel dat duurzame toekomstenergie geeft. Wat is er nodig om dit vast te houden en door te laten waaien als frisse wind door ons land?
Wat is er nodig voor verandering?
De initiatieven zijn er, de mensen zijn er en belangrijk: de wil en noodzaak is er.
Ons voorstel zou zijn dat we onszelf en elkaar vragen gaan stellen en komen tot antwoorden over onze samenleving, aarde en toekomst en daarmee tot visie.

Een van de belangrijkste vragen zou kunnen zijn: "Wat maakt ons gelukkig?"

Laten we de uitkomsten met elkaar delen.
De kracht is aan klein. Verbinden is het nieuwe groot.
A small group of thoughtful people could change the world. Indeed, it's the only thing that ever has.
Margaret Mead

maandag 10 september 2012

De kracht van waarom

Nederland mag kiezen, kiezen voor leiderschap van land en toekomst.
Voor gedeelde waarden, visie, richting en een verhaal.
Kiezen voor kleur aan de Nederlandse toekomsthorizon.

Jouw stem is de echo van wat voor ons ligt. Jouw stem mag, nee, moet gehoord worden.
Dat is lastig in de weerkaatsing van de stem van de samenleving tegen de zuilen van de politiek.
We zijn verleerd om elkaar te verstaan en komen daarom tegenover elkaar te staan.
Dichtbij maar toch zo ver van elkaar vandaan als ooit tevoren.
Waar zijn de bruggenbouwers van ons land?
We kijken om ons heen maar we zijn zelf zowel de brug als de bruggenbouwer.
Hoe kunnen we elkaar (be)naderen? Een kleine stap en blik achteruit, waar komen we vandaan?
Is de zogenaamde crisis niet meer dan een rimpeling op de golven van beschaving?
Ik zou je de hoop, de dromen, vertrouwen en lef willen geven.
Hoe kunnen we onze eigen invloed weer terug nemen? Waarom?....!
Stel die vraag aan jezelf en voor jezelf. En daarmee voor ons. Het begint met waarom.
Copyright 2010