Agenda voor Nederland

Richting geven aan een toekomstgerichte samenleving.

Krachten bundelen om het verschil te kunnen maken. 

Durf jij de wereld te veranderen?

Wat heeft Nederland nodig?
Een toekomstgerichte visie en richting met duurzame en brede draagkracht.
De Agenda voor Nederland zet Nederland in beweging en geeft richting aan jouw toekomst en die van onze toekomstige generaties.

Weten wie we zijn en waar we naar toe willen, de vragen maar ook de antwoorden durven geven waar de tijdgeest om vraagt; zo zetten we de stip aan de toekomsthorizon van Nederland.


WIJ zijn de verandering!Copyright 2010