zondag 12 augustus 2012

Op de gezonde weg - een opening naar gezondheid in de zorg


Beste heer Klink (& team),

Naar aanleiding van het rapport van booz&co Kwaliteit als medicijn Aanpak voor betere zorg en lagere kosten, wil ik u de volgende vraag voorleggen en het verzoek om hier voor onze samenleving en toekomst een rapport met advies te maken, welke in het verlengde ligt van het eerder genoemde rapport.

Wat is de toekomst en besparing als we artsen/specialisten en zorgaanbieders ook/meer verantwoordelijk maken voor gezondheid i.p.v. alleen maar ziekte?

Hoe is het gesteld met de verzieking en verzakelijking in de zorg en hoe loopt de weg gezond?
We weten het: er moet iets veranderen aan de zorgkosten en -verbruik, het is een onhoudbare situatie met het oog op de toekomst. Jullie rapport maakt de nodige discussie los.
Maar er is meer nodig.

  • Wat als we het positieve als uitgangspunt nemen en het vertrekpunt daarmee gezond(heid) is?
  • Wat als artsen betaald krijgen voor het gezond houden van de samenleving?
  • Wat als artsen meer doen aan preventie en voorlichting?
  • Wat als het verdienmodel wordt aangepast aan percentage gezond houden/maken?
  • Wat als artsen niet schaars zijn maar meer kunnen doorstromen in opleiding en (zorg)functies?

Geen schaarste maar overvloed en dienstbaar aan mens, samenleving & gezondheid.
Het helende vermogen van lichaam en geest moet weer vertrouwen krijgen, daar waar het nu naar de heelmeester en medicatie gaat.
Er is een andere manier van denken nodig, een discussie die een mindset en bewustwording teweeg kan brengen. Een andere kijk op Zorg en de toekomst.

Kansen en zorgen in Zorg. Laten we ons vooral richten op de kansen.

Namens de Agenda voor Nederland en Verbinden 2012,

Sharmila Angoelal

The doctor of the future will give no medicine but will interest his patients in the care of the human frame, in diet and in the cause and prevention of disease ~ Thomas Edison

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Copyright 2010