vrijdag 6 januari 2012

'Veel van onze moeilijkheden zijn te wijten aan het feit dat ons volk zich voor alles wendt tot onze politici' - Margaret Thatcher

Historische films zeggen meer over het heden dan over de tijd waar de film over gaat. Voor nu is dat onder andere: De roep om sterke leiders en nieuw leiderschap
Dit zie je terug in de film 'The Iron Lady' - een must see voor iedereen die interesse heeft in leiderschap. Voor iedereen die behoefte heeft aan richting in deze tijd. Voor iedereen die ziet dat de wereld om hem of haar heen verandert en wil dat hij of zij er ook toe doet, gezien wordt, gehoord wordt.
In flashbacks zien we de jonge Thatcher en haar passie en missie op de weg naar succes welke eindigt in een nederlaag. De dementerende oude Thatcher laat een kracht en kwetsbaarheid zien, een heel integer beeld van wat is en was. Het een kan niet zonder het aan andere worden en loopt door elkaar heen.
Opbouw en afbraak, de cirkel van het leven. De cirkel van leiderschap.


Margaret Thatcher is een van de vrouwen die de weg heeft gebaand voor de vrouwelijke politieke leiders van nu. Zij was de eerste en tot nu toe enige vrouwelijke premier die Engeland heeft voortgebracht. Zo ver moet het bij ons in Nederland nog komen. Maar we zijn op weg! De ultieme ambitie van Verbinden 2012 of de Positieve Politiek die langzaam en organisch vorm krijgt in een horizontale verbindingspartij, is dat wij de eerste zullen zijn die Nederland een Première zal voordragen. 
Er is niet alleen behoefte maar ook noodzaak tot balans m.b.t. feminiene en masculiene leiderschapskwaliteiten en -talenten. Zichtbaarheid van vrouwen maakt daar een niet onbelangrijk onderdeel van uit. Doordat wij het netwerk en niet de persoon centraal stellen, kan de kracht van diversiteit optimaal worden benut en op het moment dat 'de politiek het voorschrijft' the best man/men (m/v) for the best mission(s) naar voren worden geschoven.
Je doet het met elkaar, in je eentje kun je geen natie dragen en zul je geen gedragenheid vinden. Van ik naar WIJ. Als je de politiek wilt veranderen, zul je haar moeten leiden. Van de oude politiek laten bestaan en gelijkertijd een nieuwe structuur bouwen en een nieuwe richting vinden en geven.


Watch your thoughts so they become words
Watch your words so they become actions
Watch your actions for they become your character
And watch your character for it becomes your destiny


Wij dagen je uit: deel je gedachten, woorden en acties. 
De kracht van verbinding zal het kompas voor een positieve toekomstvisie zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Copyright 2010